Gezonde lucht op de kerstmarkt in Antwerpen

Antwerpen koos voor vuur en gezelligheid op haar kerstmarkt, maar wilde tegelijk ook gezonde lucht in de stad. Daarom werden de vuurschalen verbonden met een rookkanaal, waarop een fijnstof filter werd aangesloten. Op deze manier werd de impact op de luchtkwaliteit gereduceerd met 95 procent.

Overzicht Delen

Fijn stof filters zorgen voor gezonde lucht in de binnenstad

Door het filteren van rookgas, dat ontstaat bij de verbranding van hout, wordt de uitstoot van van organisch fijn stof met 95% gereduceerd.