Fijn stof, hoe klein is dat eigenlijk?

Vind je het moeilijk om je voor te stellen hoe klein dat dan eigenlijk is, minder dan 10 micrometer? Hier zie je de vergelijking van fijn stof met een menselijk haar, om aan te tonen dat deze deeltjes wel degelijk zo klein zijn, dat ze gewoon ingeademd kunnen worden en schade kunnen aanrichten in ons ademhalingsstelsel.

Overzicht Delen